Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Transakce

Tato stránka představuje přehledné zobrazení vašich příjmů a výdajů. Všechny transakce můžete zařadit do kategorií, označit štítkem nebo vytvořit pravidlo, jak má systém transakci sám rozeznat a zařadit do správné kategorie.

Co na stránce najdete


Přehled transakcí

K jednotlivým transakcím můžete přidat štítek nebo upozornění.

    Štítkem můžete spojit transakce z různých kategorií do jednoho celku. Například štítkem Dovolená získáte představu o celkových výdajích za dovolenou, i když jednotlivé výdaje patří do kategorií Doprava, Ubytování nebo Jídlo.

    Upozorněním označíte transakci, kterou chcete v budoucnu upravovat. Nastavuje se zaškrtnutím položky „Sledovat transakci“.

    Aplikace vám sama nabízí kategorii, do které můžete výdaj zařadit. Stačí potvrdit tlačítkem Ok.

Transakce si můžete zobrazit jako seznam o 25/50/100 položkách na stránku. Toto zobrazení se uloží a nahraje se vám i po dalším přihlášení.

Detail transakce
Každou transakci si můžete rozbalit a zobrazit detailní informace. Kromě štítků, komentáře a data provedení transakce najdete ještě další položky.

Účet
Kliknutím na číslo účtu se zobrazí detaily jako variabilní symbol, textové zprávy apod.

Vytvořit pravidlo


U každé platby můžete vytvořit pravidlo, jak se má aplikace k platbě chovat.

  • Změnit datum transakce (u všech transakcí můžete libovolně měnit datum)
  • Rozdělit transakci (transakci můžete rozdělit do více kategorií – například nákup v supermarketu, doprava autem aj.)
  • Kategorizovat podle částky (transakce si můžete zařadit do kategorie dle intervalu, případně přesné částky)
  • Vytvořit vlastní pravidlo (umožňuje identifikovat platbu podle dne v měsíci, částky nebo popisu transakce)

Tlačítkem „Vyhledat“ zobrazíte transakce, které odpovídají nastaveným parametrům. V sekci „Zvolit kategorii“
u položky „Vzít …“ můžete definovat, jakou část (příp. více částí pomocí políčka „Přidat rozdělení“) v korunách nebo procentech přiřadit ke konkrétní kategorii.

Zaškrtnutím položky „Sledovat transakci“ přiřadíte k transakci následné upozornění.

Zápatí stránky
Hlavní navigace