Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Rozpočty

V záložce Rozpočty si můžete nastavit plán měsíčních výdajů v jednotlivých kategoriích. Vše nastavíte ručně, nebo necháte automaticky vypočítat na základě výdajů za posledních 12 měsíců. I tento automatický rozpočet můžete kdykoli ručně upravit.

Ruční nastavení rozpočtu

Když poprvé vstoupíte do aplikace Výdaje a rozpočty, systém vám nabídne automatické nastavení rozpočtů. Pokud tuto nabídku nevyužijete, rozpočty pro jednotlivé kategorie můžete nastavit ručně po kliknutí na konkrétní kategorii.

Postup je jednoduchý:

  • Do pole Můj rozpočet vyplňte výši rozpočtu
  • Určete období, pro které má rozpočet platit. Hodnota „od“ znamená včetně uvedeného měsíce, hodnota „do“ nikoli (tzn., pokud chcete rozpočet nastavit na lednu a únor, vyplňte do políčka „od“ leden, a políčka „do“ březen)
  • V sekci „Posledních 12 měsíců“ si zobrazíte graf čerpání v této kategorii
  • Do pole komentář můžete vložit poznámku

Můžete zadat také nerovnoměrný, ale pravidelný rozpočet. Např. čtvrtletní platby pojistného nastavíte tak, že zaškrtnete políčko „Rozpočet platný každý“, vyberete hodnotu 3. V dalším seznamu vyberte měsíc, kdy chcete uskutečnit první platbu, a do pole „ostatní měsíce“ vyplňte nulu. Tak docílíte toho, že u měsíců prosinec, březen, červen a září se nastaví požadovaná suma a v ostatních měsících se platba neuskuteční.

Výběrem volby „Automatický rozpočet“ nastavíte automatický výpočet a můžete zvolit období, na základě kterého se má rozpočet vypočítat.

Zobrazení aktuálního rozpočtu

Jak se vám daří hospodařit, si můžete prohlédnout v grafech aktuálního čerpání rozpočtů. V přehledu rozděleném podle kategorií vidíte, který z rozpočtů jste v daném měsíci přečerpali a kde jsou naopak vaše výdaje pod limitem.

Zápatí stránky
Hlavní navigace