Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Reporty

Máte mnoho možností, jak své finance zobrazíte. U všech reportů můžete zvolit:

 • účty, které chcete do přehledů zařadit
 • časové období, za které chcete přehled zobrazit
 • časová období, která chcete mezi sebou porovnat

Nastavení grafů

V horní liště máte všechny přehledy rozděleny do několika kategorií.

Výdaje

Grafy můžete zobrazit podle kategorie nebo štítku.

V pravém rohu najdete druhy grafů, které můžete k zobrazení výdajů použít:

 • pruhový
 • koláčový
 • sloupcový (výdaje můžete zobrazit podle kategorií nebo celkově)
 • skládaný sloupcový
 • spojnicový

Příjmy

Grafy příjmů můžete zobrazovat stejně jako grafy výdajů.

Čistý příjem

Graf čistých příjmů ukazuje poměr mezi příjmy a výdaji za dané období. Zaškrtnutím políčka „Průměr“ vidíte svůj průměrný čistý příjem ve vybraném období.

Měsíční report

V měsíčním reportu vidíte poměr mezi příjmy a výdaji v daném měsíci. Přesné číslo je umístěné v horní části stránky.

Dále report obsahuje:

 • výdaje v jednotlivých kategoriích
 • hodnocení rozdílu příjmů a výdajů spolu s ohledem na plánované rozpočty
 • porovnání výdajů a rozpočtů v jednotlivých kategoriích

Roční report

V ročním reportu najdete stejné informace, jako v reportu měsíčním. Data si však můžete zobrazit až 18 měsíců zpět.

Zápatí stránky
Hlavní navigace