Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Vytvoření nového výpisu z účtu

Tato funkce slouží k zobrazení formuláře, prostřednictvím kterého si vytvoříte nový výpis z účtu.

Účet

Představuje účet, k němuž chcete vytvořit nový výpis (zobrazeny jsou pouze účty, jejichž jste majitelem).

Způsob

Ze seznamu zvolte způsob, jak chcete výpisy získávat. Na výběr máte hned z několika možností.

  • Elektronicky – zde je důležité vybrat si z následujících formátů PDF, TXT, SEPA XML nebo GPC (popř. kombinaci všech).
  • Poštou – v případě, že si zvolíte zaslání výpisů poštou, je nezbytné vyplnit:

    • jméno a příjmení (standardně jsou předvyplněny údaje majitele účtu);
    • adresu (upřesňuje, kam mají být výpisy zasílány);
    • doplňující pole adresy (slouží k bližšímu určení adresy);
    • frekvenci (zvolit můžete denní, týdenní nebo měsíční).

Jazyk

Výpisy vám můžeme zasílat v češtině nebo angličtině.

Zápatí stránky
Hlavní navigace