Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Výpisy

Zde najdete výpisy v elektronické podobě. Zasílání výpisů si můžete aktivovat v kterémkoli obchodním místě nebo zde v funkci Nastavení výpisů. Výpisy může nastavovat pouze majitel účtu.

Nezapomeňte prosím, že výpisy budou po určité době vymazány (měsíční výpisy se zde uchovávají 19 měsíců). Proto chcete-li si je zálohovat, je důležité si je včas uložit.

Účet

Představuje účet, k němuž chcete zobrazit informace. Ze seznamu můžete zvolit jednotlivé účty, které máte na službu napojeny a které jsou pro tuto funkci relevantní.

Zobrazované období

V tomto poli zvolte ze seznamu období, v rámci kterého požadujete výpisy zobrazit.

Uložit

Tlačítkem uložit si vybrané výpisy zobrazíte nebo uložíte.

Odeslat

Tlačítkem odeslat odešlete vybrané výpisy e-mailem na vybranou e-mailovou adresu.

Zobrazit detail

Tlačítkem si zobrazíte detail vybraných výpisů.

Skrýt detail

Tlačítkem skrýt detail si detail vybraných výpisů skryjete.

Nastavení

Tlačítkem nastavení přejdete do podrobnějšího nastavení výpisů.

Číslo účtu

Představuje konkrétní účet, ke kterému je generován elektronický výpis.

Název účtu

Představuje textové označení účtu, ke kterému se elektronický výpis generuje.

Číslo výpisu

Představuje pořadové číslo vytvořeného elektronického výpisu.

Výpis za období

Představuje časový úsek, který je na výpisu z účtu vygenerován.

Formát a frekvence

Představuje označení formátu a frekvence (pravidelnosti) generování výpisů z účtu. Nastavení můžete změnit pomocí tlačítka „Nastavení výpisů“ nebo v kterémkoli obchodním místě. Generovaný výpis z účtu může být ve formátech PDF, TXT, SEPA XML a GPC.

Obrat debet/kredit

Představuje celkovou sumu příjmů a výdajů generovaného výpisu.

Počáteční/konečný zůstatek

Vztahuje se k účtu, k němuž je výpis generován.

Zápatí stránky
Hlavní navigace