Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

QR platba

Způsob jak jednoduše někomu poslat žádost aby Vám zaplatil.

Popis jednotlivých polí platby

Na účet

Zadejte účet, na který chcete platbu odeslat. Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí (obsahuje maximálně 6 čísel) a číslo účtu (10 čísel). Některé banky oddělují v číslu účtu poslední 3 číslice pomlčkou (tuto pomlčku však neuvádějte).

Pokud chcete dostat peníze na účet, který máte v Internetovém bankovnictví, můžete ho vybrat ze seznamu, který si zobrazíte ikonkouikona

Kód banky

Kód banky můžete zadat ručně (systém zkontroluje, zda zadaný kód existuje) nebo jej lze vybrat ze seznamu.

Částka

Převáděná částka může být maximálně 12místná se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu. Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna.

Splatnost

Splatnost představuje den, kdy mají být odepsány peníze z účtu plátce. Vždy je přednastaveno aktuální datum. Je možné ale samozřejmě zvolit také jiné datum, než které je automaticky nastaveno. Stačí požadované datum jednoduše zapsat do tohoto pole nebo vybrat den pomocí ikony kalendáře vedle pole.

Datum musí být zadáno ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou. Pokud datum nebude splňovat povolené parametry, nebude možné příkaz odeslat.

Připomínáme jen, že vámi zadaným datem se nemusí plátce řídit.

Nepovinné údaje

Variabilní symbol

Zkráceně VS - je číselné pole o maximálně 10 znacích sloužící především k přesné identifikaci platby.

Konstantní symbol

Zkráceně KS - je číselné pole o maximálně 4 znacích, které můžete zadat ručně nebo zvolit ze seznamu. KS je ve většině případů nepovinný údaj, povinný je pouze u plateb potřebných pro sestavování platební bilance ČR a plateb na vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu (platná vyhláška č. 514/2002 Sb.). V těchto případech správný KS dostanete od příjemce platby (příslušný úřad nebo instituce, např. správce daně) a odpovědnost za jeho uvedení je vždy na vás (ČSOB není povinna existenci a správnost KS kontrolovat).

Specifický symbol

Zkráceně SS – je číselné pole o maximálně 10 znacích, které pomáhá dodatečně specifikovat platbu.

Zpráva

Příjemci můžete napsat zprávu, která se zobrazí ve vašem i jeho výpisu z účtu.

Vygenerování QR kódu

Pro vygenerování QR kódu stačí dát tlačítko „Generovat“. Poté se zobrazí se stránka s rekapitulací platby a samotným QR kódem.

QR kód

Kliknutím pravým tlačítkem myši nebo přidržením prstu na QR kódu se vám zobrazí kontextové menu, pomocí něhož můžete kód uložit nebo odeslat e-mailem či přes sociální sítě (pokud to prohlížeč umožňuje).

Uložit

Pokud vámi používaný prohlížeč nepodporuje funkci uložit nebo zaslat můžete si QR kód uložit pomocí tohoto tlačítka a následně ho poslat vámi preferovaným způsobem.

Zpět

Pokud jste vygenerovali kód s jinými údaji, můžete se tímto tlačítkem vrátit do přechozího kroku a zadat údaje nové.

Zápatí stránky
Hlavní navigace