Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Převod/Výpověď ze spořicího účtu

Popis jednotlivých polí


Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny spořící účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Na účet

Pro spořicí účty s bonusem: Vyplňte účet, na který chcete platbu uskutečnit. Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí obsahuje max. 6 čísel, číslo účtu max. 10 čísel. Některé peněžní ústavy oddělují v čísle účtu poslední 3 číslice pomlčkou (tuto pomlčku nevyplňujte).

Pro Spořicí účty s výpovědí: V rozbalovacím poli zvolte účet, na který chcete výpověď uskutečnit.

Pro spořicí účty s prémií: V rozbalovacím poli zvolte účet, na který chcete výpověď uskutečnit.

Výpovědní lhůta (pro spořicí účty s výpovědní lhůtou)

Zde je zobrazena délka výpovědní lhůty sjednaná ve smlouvě ke spořicímu účtu.

Výpověď vkladu (pro spořicí účty s výpovědní lhůtou)

Výpověď můžete zvolit jako řádnou s dodržením výpovědní lhůty nebo předčasnou, kdy vám peníze převedeme ihned. Tento typ převodu je však zpoplatněn dle příslušného sazebníku.

Částka

Převáděná částka může být maximálně 12místná se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu. Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna.

Splatnost

Splatnost představuje den, kdy mají být odepsány peníze z účtu. Vždy je přednastaven nejbližší možný termín (aktuální nebo následující platný bankovní den). Je možné ale samozřejmě zvolit také jiné datum, než které je automaticky nastaveno. Stačí požadované datum jednoduše zapsat do tohoto pole nebo vybrat den pomocí ikony kalendáře.

Datum musí být zadáno ve formátu DD. MM. RRRR (například 09. 12. 2008) nebo D. M. RRRR (například 1. 5. 2015). Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou. Pokud datum nebude splňovat povolené parametry, bohužel nemůžeme platbu odeslat.

Připomínáme jen, že v den splatnosti je potřeba mít na účtu dostatek peněz, jinak platbu nebudeme moci provést.

Nepovinné údaje


Variabilní symbol (neplatí pro spořicí účty s výpovědní lhůtou)

Zkráceně VS – je číselné pole o maximálně 10 znacích sloužící především k přesné identifikaci platby.

Konstantní symbol (neplatí pro spořicí účty s výpovědní lhůtou)

Zkráceně KS – je číselné pole o maximálně 4 znacích, které můžete zadat ručně nebo zvolit ze seznamu. KS je ve většině případů nepovinný údaj, povinný je pouze u plateb potřebných pro sestavování platební bilance ČR a plateb na vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu (platná vyhláška č. 514/2002 Sb.). V těchto případech správný KS dostanete od příjemce platby (příslušný úřad nebo instituce, např. správce daně) a odpovědnost za jeho uvedení je vždy na vás (ČSOB není povinna existenci a správnost KS kontrolovat).

Specifický symbol (neplatí pro spořicí účty s výpovědní lhůtou)

Zkráceně SS – představuje nejvýše 10místné číslo, které pomáhá dodatečně specifikovat platbu.

Zpráva

Příjemci můžete v rámci platby poslat zprávu, která se následně zobrazí ve vašem i příjemcově výpisu z účtu.

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS
nebo e-mailu.

Zápatí stránky
Hlavní navigace