Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Výběr z termínovaného vkladu

Popis polí termínovaného vkladu

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny termínované účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Na účet

Zadejte účet, na který chcete platbu odeslat. Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí (obsahuje maximálně 6 čísel) a číslo účtu (10 čísel). Některé banky oddělují v číslu účtu poslední 3 číslice pomlčkou (tuto pomlčku však neuvádějte).

Částka

Převáděná částka může být maximálně 12místná se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu. Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna. Částku uvádíme v měně účtu, ze kterého převádíte prostředky. Pokud zaškrtnete volbu „Vybrat vše“, toto pole nebude možné vyplnit.

Výběr

Je v rámci tzv. dispoziční lhůty bez poplatku. Mimo ni je zpoplatněn. Termínový vklad Plus umožňuje výběr 20 % vkladu kdykoli bez sankce, maximálně však do výše 1 milionu Kč (počítáno ze zůstatku na účtu v poslední den dispoziční lhůty po obnově nebo 6. den po založení účtu).

Dispoziční lhůta

Představuje období, během kterého můžete nakládat s peněžními prostředky na termínovaném účtu.

Poplatek

Ukazuje výši poplatku dle příslušného sazebníku.

Splatnost

Datum odepsání peněžních prostředků z účtu, které je automaticky přednastaveno a není možné jej měnit.

Nepovinné údaje


Zpráva

Příjemci můžete v rámci platby poslat zprávu, která se následně zobrazí ve vašem i příjemcově výpisu z účtu.

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo
e-mailu.

Zápatí stránky
Hlavní navigace