Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Devizová platba v rámci ČR

Slouží k převodu peněz mezi tuzemskými bankami v jiných měnách než českých korunách.

Popis jednotlivých polí

Vyplňte ze vzoru

Pokud máte uloženy vzory plateb, můžete je použít k automatickému vyplnění platebního formuláře.

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Na účet

Je nutné vyplnit číslo účtu příjemce ve formátu IBAN. V případě, že neznáte IBAN, můžete využít převodník pod odkazem „Vložit číslo účtu a převést na IBAN“, který převede tuzemské číslo na formát IBAN a rovnou ho vloží do pole „Na účet:“.

Majitel účtu příjemce

Jméno majitele účtu je povinný údaj. Spolu s ním můžete doplnit jeho celou adresu včetně města. Stát bude rovnou předvyplněný.

Částka

Převáděná částka může být maximálně 12místná se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu. Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna. Dále je potřeba vybrat měnu, ve které se má převod uskutečnit. Povolené měny jsou v seznamu.

Pokud je měna převodu a účtu, z kterého platíte, rozdílná, zobrazí se pod polem „Částka“ informace o kurzu a hodnotě transakce v měně účtu. Tento přepočet je pouze orientační a je prováděn na základě aktuálního kurzovního lístku. Vlastní transakce pak bude zaúčtována podle platného kurzu v okamžiku převodu.

Splatnost

Představuje den, kdy mají být odepsány peníze z účtu. Vždy je přednastaven nejbližší možný termín splatnosti (aktuální nebo následující platný bankovní den). Je možné ale samozřejmě zvolit také jiné datum, než které je automaticky nastaveno. Stačí požadované datum jednoduše zapsat do tohoto pole, nebo vybrat den pomocí ikony kalendáře vedle pole.

Datum musí být zadáno ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou. Pokud datum nebude splňovat povolené parametry, není možné příkaz podepsat a odeslat do banky.

Připomínáme jen, že v den splatnosti je potřeba mít na účtu dostatek peněz, jinak platbu nebudeme moci provést.

Reference

Někdy je toto pole také nazýváno „end to end identifikátor“. Informaci, kterou zde uvedete (max. 16 znaků) bude mít na výpise nebo v avízu plátce.

Účel platby

Představuje povinné pole pro identifikaci platby. Uveďte do něj prosím, za jakým účelem je platba odesílána.

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo
e-mailu.

Svou platbu si můžete uložit jako vzor

Pokud chcete použít platební údaje i pro pozdější platby, uložte si je jako vzor platby. Jen pozor – takto uložený vzor se ukládá bez data splatnosti. Proto je nezbytné jej vždy při použití vzoru doplnit.

Zápatí stránky
Hlavní navigace