Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Svolení k SEPA inkasu

SEPA inkaso představuje bezhotovostní inkaso v eurech. Dle typu inkasa si můžete zvolit jednorázové (oprávnění příjemce, aby inkasoval z vašeho účtu jen jednou) a opakující se (aby příjemce mohl inkasovat vícekrát).

Jen připomeneme, že pro přijetí svolení k SEPA inkasu je nezbytné zaškrtnout souhlas s podmínkami této služby.

Popis jednotlivých polí


Z účtu

Ze seznamu zvolte účet, ze kterého chcete inkaso povolit. Dostupné jsou všechny účty, které jsou pro tuto funkci relevantní (u každého účtu je vždy uvedena podrobnější specifikace).

Schéma

Předvyplněno je CORE – spotřebitelské inkaso. Jiné nelze vybrat. U tohoto schématu je možnost vrácení odúčtovaných finančních prostředků do 8 týdnů od jejich odepsání.

CID

Představuje identifikační kód příjemce neboli jednoznačný identifikátor příjemce, který je v České republice přidělený Českou národní bankou. Příjemci však mohou pro provádění SEPA inkas využívat identifikační kód, který jim byl přidělen v jiném státě.

Reference mandátu

Mandát je písemná smlouva, kterou plátce uzavírá s příjemcem, aby mohl inkasovat prostředky z jeho účtu. Každý mandát obsahuje referenci určenou příjemcem inkasa (někdy také nazývanou UMR-Unique Mandate Reference neboli jedinečná reference mandátu). Slouží k jednoznačné identifikaci inkasního vztahu. Je obdobou variabilního symbolu.

Limit (jednotlivá)

Zadejte maximální částku pro jedno inkaso. Pokud povolujete inkaso z účtu vedeného v jiné měně než EUR, zobrazí se vám pod tímto polem částka v měně účtu.

Období

Na výběr máte hned z několika možností: denně, týdně a měsíčně.

Počet transakcí

Zadejte maximální počet transakcí, které mohou být za zvolené období realizovány.

Limit celkové hodnoty

Zadejte celkovou hodnotu částek inkasa za zvolené období. Pokud povolujete inkaso z účtu vedeného v jiné měně než EUR, zobrazí se vám pod tímto polem částka v měně účtu.

Platný od

Den, od kdy začneme akceptovat požadavky na inkaso z účtu. Přednastaven je automaticky nejbližší možný pracovní den (aktuální nebo následující), který můžete změnit, a nastavit tak splatnost až 1 rok dopředu.

Platný do

Můžete vyplnit libovolné datum v budoucnosti. Datum můžete zvolit pomocí ikony kalendáře nebo ho vyplnit ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.07.2016). Pro svolení platné do odvolání ponechte prázdné.

Název svolení

Zadejte název svolení, který se zobrazí v seznamu zadaných svolení a usnadní vám v budoucnu orientaci.

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Zápatí stránky
Hlavní navigace