Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Svolení k inkasu

Svolením k inkasu povolíte automatické čerpání peněz ze svého účtu na základě výzvy protistrany. Pro SIPO je nezbytné použít speciální svolení.

Popis jednotlivých polí

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Na účet

Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí obsahuje max. 6 čísel, číslo účtu max. 10 čísel. Některé peněžní ústavy oddělují v čísle účtu poslední 3 číslice pomlčkou, tu však při zadávání neuvádějte.

Kód banky

Kód banky můžete zadat ručně (systém zkontroluje, zda zadaný kód existuje) nebo jej lze vybrat ze seznamu.

Limit

Představuje celkovou částku (součet očekávaných částek), kterou si může druhá strana z vašeho účtu v daném období vyinkasovat.

Následně zvolte kalendářní období: buď měsíc (první až poslední pracovní den v kalendářním měsíci), čtvrt roku
(1. 1. – 31. 3.), půl roku (1. 1. – 30. 6.), nebo rok (1. 1. – 31. 12.).

Platný od

Stanovte den, od kdy máme začít přijímat požadavky na inkaso z vašeho účtu. Přednastaven je automaticky nejbližší možný pracovní den (aktuální nebo následující). Začátek můžete nastavit až na 1 rok dopředu.

Platný do

Zde můžete vyplnit libovolné datum v budoucnosti, které ukončí odesílání inkasa z vašeho účtu.

Název inkasa

Zvolte si název příkazu pro lepší odlišení jednotlivých příkazů.

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k   platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Zápatí stránky
Hlavní navigace