Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Pravidelné dobití kreditu

Pomocí této volby zadáte automaticky prováděná dobití kreditu předplacené SIM karty vždy ve stejné částce
a pravidelných intervalech. Tato funkce neslouží k dobití pro virtuální operátory.

Popis jednotlivých polí

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Operátor

Zvolte operátora, jehož telefonní číslo dobíjíte. Kontrolu správnosti předvolby daného operátora neprovádíme
z důvodu přenositelnosti mobilních telefonních čísel.

Telefonní číslo

Zadejte pouze 9místné telefonní číslo (bez mezinárodní předvolby).

Částka

Dobíjenou částku zaokrouhlete na celé koruny v rozmezí 200–9999 Kč.

První platba

Automaticky je vybrán aktuální den a čas (plus jedna hodina oproti aktuálnímu času). Datum i čas první platby můžete změnit do budoucna.

Datum dobití

Určete den, kdy má být budoucí dobití provedeno. Přednastaveno je vždy aktuální datum. Je možné zvolit také jiné datum dobití – přímým zápisem zvoleného data nebo výběrem pomocí ikony kalendáře za zvoleným polem.

Datum zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou, přičemž pokud datum nebude splňovat povolené parametry, nebude možné příkaz podepsat a odeslat.

Čas dobití

Určete hodinu a minutu, kdy má být budoucí dobití provedeno. Vždy je zde přednastaven čas na 1 hodinu od času, kdy zadáváte požadavek.

Frekvence

Zvolte frekvenci, v jaké si přejete mobilní číslo pravidelně dobíjet.

Ukončit platnost

Můžete zvolit datum, kdy má být pravidelné dobíjení ukončeno. Datum nemusíte vyplnit, ale v takovém případě je potřeba v budoucnu příkaz zrušit nebo nastavit datum ukončení.

Datum musí být větší než termín první platby. Zadat datum můžete přímým zápisem nebo výběrem pomocí ikony kalendáře za zvoleným polem. Datum zadejte ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015).

Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou. Pokud datum nebude splňovat povolené parametry, nebude možné příkaz podepsat a odeslat do banky.

Doporučujeme zadat datum (v případě měsíční a delší frekvence) 7 dní po datu poslední požadované splátky. Předejdete tím zrušení příkazu před provedením poslední splátky v případech, kdy její splatnost připadne na víkend nebo svátek, příp. nebudete-li mít výjimečně na účtu dostatek prostředků.

Datum ukončení můžete také nastavit pomocí počtu splátek prostřednictvím odkazu „Spočítej datum z počtu splátek“, kde zadáte jen počet plateb, které chcete uskutečnit, a systém sám dopočítá datum ukončení příkazu.

Zpráva dobíjenému

Pokud chcete udělat radost někomu blízkému, můžete mu telefon dobít třeba v den jeho narozenin a s dobitím poslat
i přání formou SMS. Do polí lze zadat 80 znaků. Text můžete napsat včetně háčků a čárek, nicméně se odešle bez nich. Za SMS zprávu je účtován poplatek dle příslušného sazebníku poplatků.

Upozornit na telefon

Potvrzení o dobití můžete nechat zaslat i na další mobilní telefon. Například váš, pokud chcete být informováni
o výsledku dobití v případě, že jste dobíjeli někomu jinému. Tyto informace odesílá přímo operátor.

Zápatí stránky
Hlavní navigace