Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Dobití kreditu

Slouží k dobití kreditu předplacené SIM karty mobilního operátora (tato funkce neslouží k dobití pro virtuální operátory).

Popis jednotlivých polí

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Příjemce kreditu

Zde zvolte operátora, jehož telefonní číslo dobíjíte. Kontrolu správnosti předvolby daného operátora neprovádíme
z důvodu přenositelnosti mobilních telefonních čísel.

Telefonní číslo

Zadejte pouze 9místné telefonní číslo (bez mezinárodní předvolby).

Částka

Dobíjenou částku zaokrouhlete na celé koruny v rozmezí 200–9999 Kč.

Provést dne

Automaticky je vybrána volba Provést okamžitě. Pokud toto pole odškrtnete, zaktivní se vám pole pro zadání data
a času dobití v budoucnu.

Čas dobití

Toto pole specifikuje hodinu a minutu, kdy má být budoucí dobití provedeno. Vždy je zde přednastaven čas na
1 hodinu od času, kdy požadavek zadáváte.

Datum dobití

Určete den, kdy má být budoucí dobití provedeno. Přednastaveno je vždy aktuální datum. Je možné zvolit také jiné datum dobití – přímým zápisem zvoleného data nebo výběrem pomocí ikony kalendáře za zvoleným polem.

Datum zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou, přičemž pokud datum nebude splňovat povolené parametry, nebude možné příkaz podepsat a odeslat.

Zpráva na dobíjený telefon

Pokud chcete udělat radost někomu blízkému, můžete mu telefon dobít třeba v den jeho narozenin a s dobitím poslat
i přání formou SMS. Do pole lze zadat až 80 znaků (text se odešle bez háčků a čárek). Za SMS zprávu je účtován poplatek dle příslušného sazebníku poplatků.

Upozornit také na telefon

Potvrzení o dobití můžete nechat zaslat i na další mobilní telefon než ten, který dobíjíte. Například můžete uvést své telefonní číslo, pokud jste dobíjeli někomu jinému. Informace odesílá příslušný mobilní operátor

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo
e-mailu.

Zápatí stránky
Hlavní navigace