Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Služby otevřeného bankovnictví

Služby otevřeného bankovnictví umožňují certifikovaným třetím stranám přistupovat k vašim účtům, získávat informace o zůstatcích, historii transakcí, případně zadávat z vašich účtů platby. Díky tomu vám tyto třetí strany mohou poskytovat služby, v rámci kterých tyto možnosti využijí. Vždy je však k přístupu třetí strany k vašemu účtu třeba vašeho svolení.

Přehled nastavení

Nastavení možností přístupu může pro každý účet měnit pouze jeho majitel. Pokud jste tedy majitelem účtu, můžete si sami v Internetovém bankovnictví nastavit, kdo a jakým způsobem může k vašemu účtu přistupovat. Pokud jste u konkrétního účtu pouze disponentem, v Internetovém bankovnictví uvidíte pouze aktuální možnosti, které pro účet nastavil jeho majitel.

Výchozí nastavení povoluje pro každý účet provádění transakcí (tzv. nepřímé dání platebního příkazu) a zjišťování informací o účtu (zůstatky, historii apod.). Každou transakci, kterou však díky tomuto nastavení bude jakákoli třetí strana iniciovat vaším jménem, musíte autorizovat příslušným způsobem (např. Smart klíčem). Nemusíte se tedy bát, že by někdo z vašeho účtu platil bez vašeho vědomí. Nastavení se zobrazuje vždy pro vybraný účet. Přepnutím na jiný účet v rozbalovací nabídce zobrazíte nastavení pro daný účet. “Základní nastavení“ určuje možnosti přístupu k vašemu účtu obecně jakékoli třetí straně. Pokud pro daný účet nějaké třetí straně nastavíte možnosti přístupu jinak, zobrazí se tyto detaily jako “Individuální nastavení“. Toto individuální nastavení využijete, pokud například chcete povolit přístup jen jedné konkrétní třetí straně, ale všem ostatních chcete jakýkoli přístup zakázat. Změny nastavení zahájíte tlačítkem “Změnit“.

Změny nastavení pro jednotlivé účty a třetí strany

Na obrazovce pro změny nastavení vyberte vždy z rozbalovací nabídky účet, pro který chcete možnosti upravit, a v přehledu pak povolte nebo zakažte požadované možnosti přístupu pomocí přepínačů. Změny v nastavení se označí oranžovou tečkou vedle přepínače.

Individuální nastavení pro konkrétní třetí stranu provedete po stisknutí tlačítka “Přidat třetí stranu“. V okně, které se otevře, vyberete, pro koho chcete individuální nastavení provést (máte také možnost přidat více třetích stran najednou nebo dokonce přidat všechny ze seznamu) a na přehledové obrazovce poté nastavíte detailní možnosti přístupu. Individuální nastavení je možné také pro jednotlivé třetí strany odebrat. Po odebrání individuálního nastavení bude daná třetí strana přistupovat k vašemu účtu opět podle pravidel základního nastavení.

Tlačítko “Zrušit všechny změny“ vás vrátí na úvodní přehled, aniž by se jakékoli změny, které jste do té doby provedli, ukládaly. Pokud chcete provést změny nastavení pro více účtů, provádějte změny postupně a mezi účty přepínejte pomocí rozbalovací nabídky nahoře. Tlačítkem “Aktivovat navržené změny“ přejdete k potvrzení změn celého nastavení. Potvrzujete změny u všech účtů, kde jste nastavení upravili. Není tedy třeba potvrzovat změny pro každý účet zvlášť.

Potvrzení nového nastavení

Po stisknutí tlačítka “Aktivovat navržené změny“ se dostanete na obrazovku se souhrnem změn a budete vyzváni k jejich potvrzení SMS klíčem nebo Smart klíčem (podle toho, který způsob v Internetovém bankovnictví používáte). Souhrn zobrazuje všechny změny nastavení, které jste provedli. Pečlivě si zkontrolujte, jestli vám vaše nové nastavení vyhovuje. Pokud jste se změnami spokojeni, potvrďte je. Od chvíle potvrzení již budou třetí strany k vašim účtům přistupovat podle nového nastavení.

Zápatí stránky
Hlavní navigace