Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Nastavení obnovy termínovaného vkladu

Nastavení obnovy termínovaného vkladu slouží k obnově vašeho termínovaného vkladu tak, aby se provedla automaticky a vy na ni nemuseli myslet.

Z účtu

Ze seznamu si zvolte účet, u kterého si přejete nastavit nebo zrušit automatickou obnovu vkladu. U každého účtu jsou podrobnější údaje jako číslo, měna, typ a název.

Akce

Automatickou obnovu vkladu zahájíte aktivací nebo ukončíte deaktivací.

Aktuální zůstatek

Zobrazuje aktuální výši zůstatku termínovaného vkladu.

Měna

Měna je uvedena v tzv. ISO kódu – čili ve standardním formátu, jak jej znáte: CZK, EUR, USD aj.

Délka vkladu

Délka vkladu představuje, po jakou dobu mají být peníze uloženy.

Datum založení

Datum založení je den, kdy má být vklad založen. Datum můžete zvolit pomocí ikony kalendáře nebo ho vyplnit ve formátu DD. MM. RRRR (např. 09. 01. 2010).

Datum splatnosti

Datum splatnosti je den, kdy mají být peníze odepsány z účtu. Datum můžete zvolit pomocí ikony kalendáře nebo ho vyplnit ve formátu DD. MM. RRRR (např. 09. 01. 2010).

Úroková sazba

Úroková sazba ukazuje, jak je aktuálně váš vklad úročen.

Akce při splatnosti

Pokud si přejete pravidelnou obnovu vkladu, stačí zvolit "Automaticky obnovit". Případně můžete zvolit možnost "Převést na účet", která převede peníze po ukončení na vybraný účet.

Účet příjemce jistiny

Ze seznamu zvolte účet, na který chcete převést vypovězený vklad. Dostupné jsou všechny účty, které máte na tuto službu napojeny a které jsou relevantní pro tuto funkci. U každého účtu jsou podrobnější údaje jako číslo, měna, typ
a název.

Zpráva

Příjemci můžete napsat zprávu, která se zobrazí ve vašem i jeho výpisu z účtu.

Vypořádání úroků

Pro vypořádání úroků stačí vybrat ze seznamu, zda si přejete vypořádání k jistině, na ten samý účet či na jiný účet.

Účet příjemce úroků

Pokud jste pro vypořádání zvolili vypořádání na účet, zde si vyberete konkrétně, na který účet chcete úroky převést. Dostupné jsou všechny relevantní účty, přičemž u každého naleznete podrobnější údaje jako číslo, měna, typ a název.

Zpráva

Příjemci můžete napsat zprávu, která se zobrazí ve vašem i jeho výpisu z účtu.

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo
e-mailu.

Zápatí stránky
Hlavní navigace