Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Platba

Jednorázovou tuzemskou platbu můžete z našeho internetového bankovnictví zadat díky multibankingu i z účtu vedeného u jiné banky, takže se kvůli platbě nemusíte hlásit nikam jinam (platbu pouze u druhé banky potvrdíte jako obvykle).

Popis jednotlivých polí platby

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Jsou zde všechny účty, které máte do multibankingu připojené.

Na účet

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu odeslat. Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí (obsahuje maximálně 6 čísel) a číslo účtu (10 čísel). Některé banky oddělují v číslu účtu poslední 3 číslice pomlčkou (tuto pomlčku však neuvádějte).

Pokud chcete platbu odeslat na jeden ze svých účtů, můžete ho vybrat ze seznamu kliknutím na tlačítko vpravo.

Kód banky

Kód banky můžete zadat ručně (systém zkontroluje, zda zadaný kód existuje) nebo jej lze vybrat ze seznamu.

Částka

Převáděná částka může být maximálně 400 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně a se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu.

Splatnost

Splatnost představuje den, kdy mají být odepsány peníze z účtu. Vždy je přednastaven nejbližší možný termín (aktuální nebo následující bankovní den). Je ale samozřejmě možné zvolit i jiné datum, než které je automaticky nastaveno. Požadované datum stačí jednoduše zapsat do příslušného pole nebo vybrat den pomocí ikony kalendáře vedle něj.

Datum musí být zadáno ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Na zadání nesprávného údaje vás případně upozorníme. Pokud datum nebude splňovat povolené parametry, nebude možné platbu odeslat.

Připomínáme, že v den splatnosti je potřeba mít na účtu dostatek peněz, jinak platbu nebudeme moci provést.

Nepovinné údaje

Variabilní symbol

Zkráceně VS – je číselné pole o maximálně 10 znacích sloužící především k přesné identifikaci platby.

Konstantní symbol

Zkráceně KS – je číselné pole o maximálně 4 znacích, které můžete zadat ručně nebo zvolit ze seznamu. KS je ve většině případů nepovinný údaj, povinný je pouze u plateb potřebných pro sestavování platební bilance ČR a plateb na vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu (platná vyhláška č. 514/2002 Sb.). V těchto případech správný KS dostanete od příjemce platby (příslušný úřad nebo instituce, např. správce daně) a odpovědnost za jeho uvedení je vždy na vás (ČSOB není povinna existenci a správnost KS kontrolovat).

Specifický symbol

Zkráceně SS – je číselné pole o maximálně 10 znacích, které pomáhá dodatečně specifikovat platbu.

Zpráva

Příjemci můžete napsat zprávu, která se zobrazí ve vašem i jeho výpisu z účtu.

Vyberte způsob potvrzení platby (tzv. autorizace)

Platbu z účtu u druhé banky, ze kterého platbu zadáváte, je potřeba potvrdit. Pokud vám druhá banka umožňuje víc možností potvrzení, můžete si vybrat.

Potvrzení odeslání platby

Odeslání platby je nezbytné potvrdit. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS nebo Smart klíče.

Odeslání platby

Po potvrzení platby se na obrazovce zobrazí, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali.

Zápatí stránky
Hlavní navigace