Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Nastavení protiúčtů

Prostřednictvím této volby můžete spravovat nastavení protiúčtů, které slouží k výběrům peněz z vašeho Červeného konta. Pokud máte více Červených kont, vyberte z nabídky v seznamu účet, který chcete zobrazit či měnit.

Účet Červené konto slouží ke spoření, proto jsou platby omezeny počtem účtů, na které můžete peníze převádět.

Jak služba funguje?

  • U každého Červeného konta můžete mít nastaveny dva protiúčty, které můžete mít vedeny v kterékoli bance.
  • Tyto protiúčty můžete jednou za tři měsíce případně změnit.
  • Vedle čísla účtu či vlastního pojmenování se vám proto vždy zobrazí i datum, ke kterému je možné provést změnu již nastaveného účtu.
  • Pokud už máte nastaveny oba protiúčty a data povolené změny jsou v budoucnosti, není možné je do tohoto data měnit.
  • Tato omezení neplatí pro vaše vlastní účty u Poštovní spořitelny, které máte připojené do svého internetového bankovnictví. Peníze na ně můžete převádět bez toho, aby byly nastavené jako protiúčty.

Zadání nového protiúčtu


Příjemce: Vaše vlastní pojmenování účtu příjemce, kde můžete zadat libovolný text (maximálně 40 znaků).

Číslo účtu: Číslo účtu příjemce vyplňte ve správném formátu. Předčíslí obsahuje max. 6 číselných znaků a číslo účtu má max. 10 číselných znaků. Zadáváte-li číslo účtu s předčíslím, použijte pro jejich oddělení pomlčku. Některé peněžní ústavy oddělují v čísle účtu jeho poslední 3 číslice pomlčkou, kterou však při zadávání neuvádějte.

Kód banky: Je možné jej zadat ručně (systém zkontroluje, zda zadaný kód existuje) nebo vybrat ze seznamu po stisku tlačítka. Výběr kódu banky ze seznamu provedete kliknutím na příslušnou banku v seznamu.

3. protiúčet – PaySec (toto číslo není možné změnit)

S Červeným kontem jsme vám zdarma zřídili i službu PaySec pro jednoduché a rychlé platby na internetu. Tento účet slouží pouze k nabíjení Konta PaySec. Nabití proběhne pouze v případě, že při zadání platebního příkazu k úhradě vyplníte správný specifický symbol – tedy číslo svého Konta PaySec, které je s vaším Červeným kontem svázané.

Zápatí stránky
Hlavní navigace