Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Změna adresy pro doručení karty a PINu

Na této obrazovce máte zobrazeny základní údaje o vybrané kartě včetně adresy pro doručení karty nebo PINu.

Číslo karty

Představuje konkrétní kartu. Z důvodu větší bezpečnosti jej uvádíme částečně zakryté.

Platnost karty

Uvádí dobu, do které vám karta platí. Uvádíme ji ve formátu měsíc/rok.

Jméno držitele karty

Osoba, která je držitelem karty a může provádět příslušná nastavení a změny.

Stávající adresa

Zobrazuje se celá adresa. Čili ulice (včetně popisného příp. orientačního čísla), obec, PSČ a stát.

Nová adresa

Zde můžete zadat novou adresu, na kterou vám poté pošleme kartu nebo PIN.

Zápatí stránky
Hlavní navigace